knefle_cardamon
wylosuj kolejny
Newsletter
podaj email:

 
buttonarium.eu - Strona Polskich Kolekcjonerów Guzików
8000 guzików 1543 właścicieli 755 sygnatur 696 wytwórców 803 komentarzy
pl

Wytwórca guzików: 1824, 1825/6, 1826 oraz 1826/7

Używane sygnatury (5): 1824; 1824, 1825/6, 1826 oraz 1826/7 ?; 1825/6; 1826; 1826/7

Zobacz guziki wytwórcy(53)

Ostatnia aktualizacja 2016-09-03

1824, 1825/6, 1826 oraz 1826/7 - nie są to sygnatury jednego wytwórcy, raczej kilku lub nawet kilkunastu wytwórców, którzy z jakiegoś powodu zaczęli na rewersie umieszczać podobne sygnowanie. O tym, że nie są to guziki jednego wytwórcy świadczą m.in.:

  • duża różnorodność krojów pisma użytego do ich sygnowania,
  • duża różnorodność pisowni, niekiedy tych samych nazw pododdziałów
  • wiele odmiennych rysunków armat, gorejących granatów oraz płomieni od tych granatów.

   Analizując guziki przedstawione w Buttonarium, można wymienić kilka cech wspólnych dla wszystkich tych sygnatur. Najczęściej w sygnaturze podana została nazwa formacji dla której dany guzik był przeznaczony (wyprodukowany) - jest to ewenement, gdyż w żadnym innym przypadku (dla żadnego innego kraju i w żadnym innym okresie historycznym) nie spotyka się na rewersie informacji na temat przeznaczenia danego typu guzika. Z powodu małej ilości miejsca, nazwy formacji zostały podane w postaci skrótów lub wręcz w postaci pierwszych liter nazwy poddodziału. Były to najczęściej pododdziały Rakietników lub Artylerii (pozycyjnej, pieszej, konnej, lekkokonnej). Jak dotąd nie jest znana przyczyna dla której nazwy te zostały umieszczone w sygnowaniu guzików, nie ma to żadnego odzwierciedlenia w dostępnych regulaminach, opracowaniach oraz doniesieniach, czy ogłoszeniach prasowych.
   Drugą wspólną cechą tego typu sygnatur jest podanie roku lub przełomu lat "obowiązywnia" (?) i tak mamy do czynienia z następującymi wariantami: 1824 (zdecydowana większość), 1825/6, 1826, 1826/7 tylko w kilku przypadkach nie podano roku.
   Kolejną cechą wspólną tych sygnatur jest fakt, że skróty nazw formacji zostały umieszczone pomiędzy dwoma wypukłymi okręgami, tylko w dwóch przypadkach na ponad pięćdziesiąt guzików brak jest tych okręgów.
   Ponadto, prawie wszystkie guziki z tego typu sygnaturami to guziki z dwoma skrzyżowanymi armatami oraz z gorejącym granatem powyżej na awersie. Występują tylko trzy wyjątki:

Guzik btrm0800 o sygnaturze: I. B. S. E. 1824 R. może być jedynym, który nie pasuje do opisywanych tutaj guzików.

Źródła
wiki Wikipedia.pl - Jednostki artylerii Wojska Polskiego/Artyleria w okresie zaborów
wiki WikiŹródła.pl - Encyklopedia staropolska/Rakietnicy

Przy opracowaniu opisu wykorzystano informacje od użytkowników oraz wnioski z analizy guzików w Buttonarium.
Jeśli chciałbyś coś dodać do tego opisu, to napisz poniżej komentarz. Nie zapomnij podać źródeł tych informacji.

Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz.
Dodaj swój komentarz


pozostało znaków:   napisałeś znaków: