wylosuj kolejny
Newsletter
podaj email:

 
buttonarium.eu - Strona Polskich Kolekcjonerów Guzików
8230 guzików 1552 właścicieli 766 sygnatur 684 wytwórców 266 komentarzy
pl

Tatry Polskie, Objaśnienia i skorowidz nazw do mapy topo 1:10 000

Tatry Polskie, Objaśnienia i skorowidz nazw do mapy topo 1:10 000

Tatry Polskie, Objaśnienia i skorowidz nazw do mapy topo 1:10 000
miękka okładka, 55 stron plus wklejka (Panorama Tatr),
nakład 10 000 egz.
druk: Wojskowe Zakłady Kartograficzne

Cena: 15.00 zł
Galeria produktu:
Opis produktu:

Tatry Polskie, Objaśnienia i skorowidz nazw do mapy topo 1:10 000
miękka okładka, 55 stron plus wklejka (Panorama Tatr),
nakład 10 000 egz.
druk: Wojskowe Zakłady Kartograficzne

SPIS TREŚCI

Komitet redakcyjny - 5
Wykonawcy - 5
Konsultanci - 6
Wstęp - 7
1. Charakterystyka mapy
1.1. Metody opracowania i dokładność mapy - 9
1.2. Podział arkuszowy mapy - 10
2. Sposób przedstawienia treści mapy
2.1. Znaki umowne i skróty objaśniające - 14
2.2. Charakterystyka topograficznych znaków umownych
2.2.1. Objaśnienia ogólne - 29
2.2.2. Łączenie znaków umownych - 29
2.2.3. Osiedla - 30
2.2.4. Drogi, koleje i urządzenia z nimi związane oraz wody - 30
2.2.5. Rzeźba - 31
2.3. Objaśnienia niektórych znaków umownych - 32
2.4. Objaśnienia wybranych znaków geomorficznych - 34
2.5. Objaśnienia znaków turystycznych - 35

2.6. Uwagi dotyczące nazewnictwa - 36
2.7. Batymetria stawów tatrzańskich - 36
SKOROWIDZ NAZW - 38
PANORAMA TATR