wylosuj kolejny
Newsletter
podaj email:

 
buttonarium.eu - Strona Polskich Kolekcjonerów Guzików
8230 guzików 1552 właścicieli 766 sygnatur 684 wytwórców 267 komentarzy
pl

KALENDARZ POODOFICERA na 1938 rok

Poniżej znajdziecie odnośniki do wybranych stron Kalendarza Podoficera na 1938 rok. Zamieściłem tutaj tylko te strony, które mogą być przydatne kolekcjonerowi guzików i innych militariów.

Na szczególną uwagę zasługują strony na których przy okazji omawiania emerytur wojskowych wymienia się wszystkie formacje wojskowe (!!!) (uznawane przez II RP) począwszy od 1904 (!!!) aż do 1920 roku. Wymieniono tam wszystkie formacje wojskowe od Hiszpanii po Kaukaz oraz od Finlandii po Włochy, jak również wszystkie organizacje od lewicowych po prawicowe.

Trochę więcej miejsca poświęcono Wojsku Polskiemu na Wschodzie oraz w Finlandii. Podano pewne daty i fakty dotyczące niektórych polskich formacji wojskowych działających na tych terenach.

1. Przepisy emerytalne dla wojskowych zawodowych 2. Nabycie prawa do zaopatrzenia emerytalnego
1. Przepisy emerytalne dla wojskowych zawodowych 2. Nabycie prawa do zaopatrzenia emerytalnego
3. Obliczanie czasu służby do wysługi emerytalnej. Służba w Wojsku Polskim i w Marynarce Wojennej
3. Obliczanie czasu służby do wysługi emerytalnej. Służba w Wojsku Polskim i w Marynarce Wojennej
4. Służba w polskich formacjach wojskowych, uznanych przez państwo (Podwójne zaliczenie)
4. Służba w polskich formacjach wojskowych, uznanych przez państwo (Podwójne zaliczenie)
5. Służba w polskich formacjach wojskowych przed 1 VIII 1914 roku (Pojedyńcze zaliczenia)
5. Służba w polskich formacjach wojskowych przed 1 VIII 1914 roku (Pojedyńcze zaliczenia)
6. Służba w byłych państwach zaborczych
6. Służba w byłych państwach zaborczych
7. Działalność Niepodległościowa 8. Służba cywilna. Stan nieczynny
7. Działalność Niepodległościowa 8. Służba cywilna. Stan nieczynny
9. UPOSAŻENIE PODOFICERÓW
9. UPOSAŻENIE PODOFICERÓW
10. Zarys Wojny Światowej 1914 - 1918. Wstęp
10. Zarys Wojny Światowej 1914 - 1918. Wstęp
11. Zarys Wojny Światowej 1914 - 1918. Rok 1914
11. Zarys Wojny Światowej 1914 - 1918. Rok 1914
12. Zarys Wojny Światowej 1914 - 1918. Rok 1914 cd.
12. Zarys Wojny Światowej 1914 - 1918. Rok 1914 cd.
13. Zarys Wojny Światowej 1914 - 1918. Rok 1915
13. Zarys Wojny Światowej 1914 - 1918. Rok 1915
14. Zarys Wojny Światowej 1914 - 1918. Rok 1915 cd.
14. Zarys Wojny Światowej 1914 - 1918. Rok 1915 cd.
15. Zarys Wojny Światowej 1914 - 1918. Rok 1916
15. Zarys Wojny Światowej 1914 - 1918. Rok 1916
16. Zarys Wojny Światowej 1914 - 1918. Rok 1917
16. Zarys Wojny Światowej 1914 - 1918. Rok 1917
17. Zarys Wojny Światowej 1914 - 1918. Rok 1918
17. Zarys Wojny Światowej 1914 - 1918. Rok 1918
18. Zarys Wojny Światowej 1914 - 1918. Rok 1918 cd.
18. Zarys Wojny Światowej 1914 - 1918. Rok 1918 cd.
19. WOJSKO POLSKIE NA WSCHODZIE 20. Legion Puławski (od 18.X.1914)
19. WOJSKO POLSKIE NA WSCHODZIE 20. Legion Puławski (od 18.X.1914)
21. Brygada Strzelców Polskich (od 13.X.1915 r.) 22. Dywizja Strzelców Polskich (od 21.II.1917 r.)
21. Brygada Strzelców Polskich (od 13.X.1915 r.) 22. Dywizja Strzelców Polskich (od 21.II.1917 r.)
23. Zarządy Związków Wojskowych Polaków (24.III.1917 - 1.VII.1918) 24. Naczelny Polski Komitet Wojskowy (Naczpol) (21.VI.1917 - 31.I.1918)
23. Zarządy Związków Wojskowych Polaków (24.III.1917 - 1.VII.1918) 24. Naczelny Polski Komitet Wojskowy (Naczpol) (21.VI.1917 - 31.I.1918)
25. I Korpus Polski (6.VIII.1917 - 7.VII.1918) 26. II Korpus Polski (8.XII.1917 - 12.VII.1918)
25. I Korpus Polski (6.VIII.1917 - 7.VII.1918) 26. II Korpus Polski (8.XII.1917 - 12.VII.1918)
27. III Korpus Polski (15.I.1918 - 22.VIII.1918) 28. Oddział Polski w Odessie (23.XI.1917 - 20.IV.1918) 29. Polska Oddzielna Brygada na Kaukazie (25.XII.1917 - 26.VII.1918)
27. III Korpus Polski (15.I.1918 - 22.VIII.1918) 28. Oddział Polski w Odessie (23.XI.1917 - 20.IV.1918) 29. Polska Oddzielna Brygada na Kaukazie (25.XII.1917 - 26.VII.1918)
30. Oddział na Murmanie (od 29.VI.1918)
30. Oddział na Murmanie (od 29.VI.1918)
31. Oddział na Murmanie (od 29.VI.1918) cd.
31. Oddział na Murmanie (od 29.VI.1918) cd.
32. Oddział na Kubaniu (od 24.VIII.1918)
32. Oddział na Kubaniu (od 24.VIII.1918)
33. IV Dywizja gen. Żeligowskiego (od 23.X.1918)
33. IV Dywizja gen. Żeligowskiego (od 23.X.1918)
34. IV Dywizja gen. Żeligowskiego (od 23.X.1918) cd
34. IV Dywizja gen. Żeligowskiego (od 23.X.1918) cd
35. IV Dywizja gen. Żeligowskiego (od 23.X.1918) cd.
35. IV Dywizja gen. Żeligowskiego (od 23.X.1918) cd.
36. V Dywizja Syberyjska (od 23.VI.1918)
36. V Dywizja Syberyjska (od 23.VI.1918)
37. V Dywizja Syberyjska (od 23.VI.1918) cd.
37. V Dywizja Syberyjska (od 23.VI.1918) cd.
38. V Dywizja Syberyjska (od 23.VI.1918) cd.
38. V Dywizja Syberyjska (od 23.VI.1918) cd.
39. V Dywizja Syberyjska (od 23.VI.1918) cd.
39. V Dywizja Syberyjska (od 23.VI.1918) cd.
40. V Dywizja Syberyjska (od 23.VI.1918) cd.
40. V Dywizja Syberyjska (od 23.VI.1918) cd.
41. Pułk Strzelców im. Bartosza Głowackiego (1.XI.1917 - 6.IV.1918) 42. Oddział Mikuliniecki (16.X.1918 - 2.IV.1919)
41. Pułk Strzelców im. Bartosza Głowackiego (1.XI.1917 - 6.IV.1918) 42. Oddział Mikuliniecki (16.X.1918 - 2.IV.1919)
43. LEGION W FINLANDII (24.IV.1917 - 1.III.1918)
43. LEGION W FINLANDII (24.IV.1917 - 1.III.1918)
44. POLSKIE PAMIĘTNIKI WOJENNE 1914 - 1920
44. POLSKIE PAMIĘTNIKI WOJENNE 1914 - 1920
45. POLSKIE PAMIĘTNIKI WOJENNE 1914 - 1920 cd.
45. POLSKIE PAMIĘTNIKI WOJENNE 1914 - 1920 cd.
46. UZUPEŁNIENIE KATALOGU GŁÓWNEJ KSIĘGARNI WOJSKOWEJ Z R. 1935
46. UZUPEŁNIENIE KATALOGU GŁÓWNEJ KSIĘGARNI WOJSKOWEJ Z R. 1935
47. UZUPEŁNIENIE KATALOGU GŁÓWNEJ KSIĘGARNI WOJSKOWEJ Z R. 1935 cd.
47. UZUPEŁNIENIE KATALOGU GŁÓWNEJ KSIĘGARNI WOJSKOWEJ Z R. 1935 cd.
48. UZUPEŁNIENIE KATALOGU GŁÓWNEJ KSIĘGARNI WOJSKOWEJ Z R. 1935 cd.
48. UZUPEŁNIENIE KATALOGU GŁÓWNEJ KSIĘGARNI WOJSKOWEJ Z R. 1935 cd.
49. POLSKIE CZASOPISMA WOJSKOWE
49. POLSKIE CZASOPISMA WOJSKOWE
50. WYKAZ POLSKICH CZASOPISM WOJSKOWYCH
50. WYKAZ POLSKICH CZASOPISM WOJSKOWYCH
51. POLSKIE CZASOPISMA WOJSKOWE cd.
51. POLSKIE CZASOPISMA WOJSKOWE cd.
52. UWAGA (do WYKAZU POLSKICH CZASOPISM WOJSKOWYCH)
52. UWAGA (do WYKAZU POLSKICH CZASOPISM WOJSKOWYCH)
53. INFORMACJE O BRONI SŁUŻBOWEJ
53. INFORMACJE O BRONI SŁUŻBOWEJ
54. INFORMACJE O BRONI SŁUŻBOWEJ cd.
54. INFORMACJE O BRONI SŁUŻBOWEJ cd.
55. INFORMACJE O BRONI SŁUŻBOWEJ cd.
55. INFORMACJE O BRONI SŁUŻBOWEJ cd.