wylosuj kolejny
Newsletter
podaj email:

 
buttonarium.eu - Strona Polskich Kolekcjonerów Guzików
8230 guzików 1552 właścicieli 766 sygnatur 684 wytwórców 267 komentarzy
pl

Wytwórcy guzików, których guziki nie występują w Buttonarium, październik 2014 r.

W wyniku poszukiwań w różnych źródłach natrafiam czasami na informacje dotyczące nieznanych dotąd wytwórców guzików, których guziki jeszcze nie występują w Buttonarium. Wszystkie te informacje wraz ze żródłami mogą się przydać w przyszłości.

Jeśli posiadasz jakieś informacje o wytwórcach guzików i/lub znaczeniu poszczególnych napisów, skrótów czy oznaczeń występujących w sygnaturach napisz to w komentarzu na dole tego artykułu. Pamiętaj aby zawsze podawać źródła informacji. Każdy taki komentarz-informacja zostanie przeniesiony do treści artykułu, a z czasem będzie mógł zostać wykorzystany do stworzenia opisu guzików występujących w bazie danych Buttonarium.

ostatnia aktualizacja: 16.11.2017 r.

 

Wytwórcy oraz pozostałe elementy sygnatur


Baranowski Władysław, Skibiński Franciszek, Fabryka grzebieni i guzików, Toruń - Mokre, ul. Kościuszki 79, tel. 569, w 1926 roku figurowali w Księdze adresowej miasta Torunia wraz z Podgórzem i Powiatem Toruń-Wieś. W Tygodniku toruńskim (No39 [143] z 29.09.1926 r.) Magistrat zamieścił Obwieszczenie (L. dz. XIV. 6975/26) na temat przetargu publicznego na biurko i większą partję guzików, który odbył się na ul Kościuszki 79. W 1932 roku w Księdze adresowej i informacyjnej miasta Torunia firma widnieje pod zmienionym adresem: Kościuszki 91 - nie wiadomo, czy faktycznie zmieniono lokalizację, czy tylko numerację posesji. Natomiast w Książce adresowej miasta Torunia: według stanu z czerwca 1936 już nie występują.

Źródła
Książka Księga adresowa miasta Torunia wraz z Podgórzem i Powiatem Toruń-Wieś (1926)- patrz strona 272, 390 i 451
Książka Księga adresowa i informacyjna miasta Torunia (1932)- patrz strona 545
Książka Książka adresowa miasta Torunia: według stanu z czerwca 1936 - brak informacji o istnieniu firmy
Książka Tygodnik Toruński 1926, R. 3, nr 39 - patrz strona 3


CELOIKA S.A. Gdańsk, Weidengasse 35/38, tel. 253-81, firma występuje w Spisie abonentów sieci telefonicznych Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów w Bydgoszczy i Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej w mieście Bydgoszczy na 1939 r.

Źródła
Książka Spis abonentów sieci telefonicznych Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów w Bydgoszczy i Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej w mieście Bydgoszczy na 1939 r. - patrz strona 181


Częstochowska Fabryka Guzików, dawniej Jan i Stanisław Grosman, spółka akcyjna, Częstochowa, ul. Ogrodowa 66, w 1938 roku właściciel posiadał dwa konta czekowe w Pocztowej Kasie Oszczędności o numerach: 37 53 oraz 302 538.

Źródła
Książka Spis właścicieli kont czekowych w Pocztowej Kasie Oszczędności. Wyd. 9, Warszawa 1938 - patrz strona 373


Dymant Abraham i Tuchmajer Herszlik, Fabryka Guzików "Hatura", Radomsko, ul. Brzeźnicka 7, w 1938 roku właściciele posiadali konto czekowe w Pocztowej Kasie Oszczędności o numerze 603 629.

Źródła
Książka Spis właścicieli kont czekowych w Pocztowej Kasie Oszczędności. Wyd. 9, Warszawa 1938 - patrz strona 774


Fabryka grzebieni i guzików, Toruń, ul. Łazienna 6, tel. 896, w 1926 roku firma figurowała w Księdze adresowej miasta Torunia wraz z Podgórzem i Powiatem Toruń-Wieś. Natomiast w Księdze adresowej i informacyjnej miasta Torunia z 1932 roku już nie występuje, podobnie w Książce adresowej miasta Torunia: według stanu z czerwca 1936.

Źródła
Książka Księga adresowa miasta Torunia wraz z Podgórzem i Powiatem Toruń-Wieś (1926)- patrz strona 44
Książka Księga adresowa i informacyjna miasta Torunia (1932) - brak informacji o istnieniu firmy
Książka Książka adresowa miasta Torunia: według stanu z czerwca 1936 - brak informacji o istnieniu firmy


Fabryka Guzików i Tektury „Jakor”, Warszawa, ul. Przyokopowa 43. Fabryka Guzików i Tektury została uruchomiona w 1924 r. przez Stanisława Konrada. Mieściła się w niewielkim budynku produkcyjnym przy ul. Przyokopowej. W 1938 r. zatrudniała 74 osoby, co sytuowało ją w grupie średniej wielkości zakładów przemysłowych. Firma posiadała silnik parowy o mocy 45 koni. Niewątpliwym atutem lokalizacji przy Przyokopowej była dochodząca bocznica kolejowa.

Źródła
Książka Krasucki M. - Katalog warszawskiego dziedzictwa postindustrialnego, Warszawa 2009 - strona 133 (131)
lub
Książka Krasucki M., - Katalog warszawskiego dziedzictwa postindustrialnego, Warszawa 2009 - Wola, strona 21


Fabryka Guzików Jaekel (Jackel?) i S-a, Poznań, ul. Woźna 12, w 1938 roku właściciel posiadał konto czekowe w Pocztowej Kasie Oszczędności o numerze 213 336.

Źródła
Książka Spis właścicieli kont czekowych w Pocztowej Kasie Oszczędności. Wyd. 9, Warszawa 1938 - strony 629 i 633


Fabryka Guzików "Nadzieja", spółka z o.o., Radomsko, ul. Przedborska 38, w 1938 roku właściciel posiadał konto czekowe w Pocztowej Kasie Oszczędności o numerze 604 538.

Źródła
Książka Spis właścicieli kont czekowych w Pocztowej Kasie Oszczędności. Wyd. 9, Warszawa 1938 - patrz strona 779


Goldrajch Icek Majer, Fabryka guzików i klamer galalitowych p. n. "Igwar", Warszawa, ul. Bonifraterska 11, w 1938 roku posiadał konto czekowe w Pocztowej Kasie Oszczędności o numerze 24 092.

Źródła
Książka Spis właścicieli kont czekowych w Pocztowej Kasie Oszczędności. Wyd. 9, Warszawa 1938 - patrz strona 129


Lejbman Chaim, Fabryka guzików "Record", Szydłowiec, ul. Grzybowska 20, w 1938 roku posiadał konto czekowe w Pocztowej Kasie Oszczędności o numerze 17 386.

Źródła
Książka Spis właścicieli kont czekowych w Pocztowej Kasie Oszczędności. Wyd. 9, Warszawa 1938 - patrz strona 112


Marcuzzi - Wünsche & Marcuzzi, Fabryka guzików nicianych, Cieszyn, ul. Niemiecka 22, w 1938 roku posiadali konto czekowe w Pocztowej Kasie Oszczędności o numerze 305 302.

Źródła
Książka Spis właścicieli kont czekowych w Pocztowej Kasie Oszczędności. Wyd. 9, Warszawa 1938 - patrz strona 370


Miller Szyja L., Müller Chaim W. i Frydman Szmul, Wytwórnia guzików i klamer galalitowych "Eshawu", Warszawa, ul. Nalewki 29, w 1938 roku posiadali konto czekowe w Pocztowej Kasie Oszczędności o numerze 21 816.

Źródła
Książka Spis właścicieli kont czekowych w Pocztowej Kasie Oszczędności. Wyd. 9, Warszawa 1938 - patrz strona 191


Muzeum guzików w Pradze. W Pradze założono w ostatnich czasach muzeum guzików, w którem zgromadzone są wzory guzików z całego świata, różnych narodów i epok. Muzeum to zawiera największy zbiór na świecie. Między innemi znajduje się w tem muzeum kompletny zbiór guzików należących do umundurowania armii francuskiej z czasów wojny francusko-niemieckiej w roku 1870/71.

Źródła
Książka Gazeta Toruńska 1916, R. 52 nr 68 - patrz strona 3


"Nogalit" - Abraham Galpern i Józef Nowogródzki, Wytwórnia Guzików p.n. "Nogalit", Wilno, W. Pohulanka 18, w 1938 roku właściciele posiadali konto czekowe w Pocztowej Kasie Oszczędności o numerze: 69 586.

Źródła
Książka Spis właścicieli kont czekowych w Pocztowej Kasie Oszczędności. Wyd. 9, Warszawa 1938 - patrz strona 723


Nowicka Stefania, Fabryka Guzików galalitowych, Poznań, ul. Marcelińska 6, w 1938 roku właścicielka posiadała konto czekowe w Pocztowej Kasie Oszczędności o numerze: 202 144.

Źródła
Książka Spis właścicieli kont czekowych w Pocztowej Kasie Oszczędności. Wyd. 9, Warszawa 1938 - patrz strona 643


Nowit, Fabryka guzików, klamer i galanterii galalitowej, Poznań, ul. Marcelińska 6, firma występuje w Spisie abonentów sieci telefonicznych Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów w Bydgoszczy i Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej w mieście Bydgoszczy na 1939 r.

Źródła
Książka Spis abonentów sieci telefonicznych Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów w Bydgoszczy i Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej w mieście Bydgoszczy na 1939 r. - patrz strona 181


H. Oppenheim i Syn, Fabryka modnych guzików i klamer, Kraków, Stradom 13, firma występuje w Spisie abonentów sieci telefonicznych Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów w Bydgoszczy i Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej w mieście Bydgoszczy na 1939 r.

Źródła
Książka Spis abonentów sieci telefonicznych Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów w Bydgoszczy i Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej w mieście Bydgoszczy na 1939 r. - patrz strona 181


Pechacek i S-ka, Fabryka guzików metalowych i nicianych, Jablonne n Orlici, w 1938 roku właściciel posiadał konto czekowe w Pocztowej Kasie Oszczędności o numerze: 194 811.

Źródła
Książka Spis właścicieli kont czekowych w Pocztowej Kasie Oszczędności. Wyd. 9, Warszawa 1938 - patrz strona 1035


Pierwsza Lwowska Guzików i Grzebieni, sp. z o.o., Lwów, ul. św. Marcina 22, w 1938 roku właściciel posiadał konto czekowe w Pocztowej Kasie Oszczędności o numerze: 503 120.

Źródła
Książka Spis właścicieli kont czekowych w Pocztowej Kasie Oszczędności. Wyd. 9, Warszawa 1938 - patrz strona 524


Poznań. Poświecenie pierwszej polskiej fabryki guzików w Poznaniu. We wtorek dnia 22 bm. po południu o godz poł do 5 odbyło się poświęcenie fabryki guzików, założonej na Zagórzu nr. 6 w ubikacyjach fabrycznych p. Wincentego Płonki. Jedyne polskie przedsiębiorstwo tej gałęzi przemysłu poświęcił ks. Proboszcz Ruciński przy udziale wszystkich spólników i personału fabrycznego. Następnie członek Spółki, właściciel W. Łagiewnik na G. Ślązku, p. Edward Cegielski przemówił imieniem Spółki, podnosząc wielkie znaczenie przedsiębiorstwa. O ile fabryka taka ma racyę bytu, dowodzi fakt, że krótko po jej zależeniu napłynęło ze wszystkich stron — nawet z za morza — tyle zamówień na guziki, że mimo licznych maszyn i dobrze wpracowanego personału, niepodobna ich wszystkich uwzględnić. Oczywiście tabryka, zaopatrzona w wielką ilość maszyn w obszernych ubikacyach trzechpiętrowego budynku fabrycznego przedstawia się okazale. Puszczono w ruch całą fabrykę i można się było przekonać, że rzeczywiście stworzono coś wielkie o, a pod rutynowanem kierownictwem pp Wincentego Płonki i Wacława Brzeskiego fabryka rokuje wielką przyszłość. Przemysł polski z poparciem i dobrem zrozumieniem rzeczy interesowanych w Spółce kół ziemiańskich i kupieckich zyskał nowe pole pracy i nowy dorobak narodowy. Nowemu przedsiębiorstwu polskiemu „Szczęść Boże!“.

Źródła
Książka Gazeta Toruńska 1917, R. 53 nr 119 - patrz strona 2 i 3


Ratz Herman, Wyrób guzików nicianych, Rzeszów, skrytka pocztowa 16, w 1938 roku właściciel posiadał konto czekowe w Pocztowej Kasie Oszczędności o numerze: 414 838.

Źródła
Książka Spis właścicieli kont czekowych w Pocztowej Kasie Oszczędności. Wyd. 9, Warszawa 1938 - patrz strona 680


Poser Tobiasz, Wytwórnia guzików i wyrobów galalitowych, Kraków, ul. Józefińska 20, w 1938 roku właściciel posiadał konto czekowe w Pocztowej Kasie Oszczędności o numerze: 410 554.

Źródła
Książka Spis właścicieli kont czekowych w Pocztowej Kasie Oszczędności. Wyd. 9, Warszawa 1938 - patrz strona 481


"Rogolith" Fabryka guzików, spółka z o.o., Bielsko, w 1938 roku właściciel posiadał dwa konta czekowe w Pocztowej Kasie Oszczędności o numerach:  181 223 oraz 307 392.
Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji do spraw upaństwowienia przedsiębiorstw w Krakowie z dnia 9 listopada 1946 r. ogłoszonego w Krakowskim Dzienniku Wojewódzkim Nr 24, poz. 122. z dnia 15 listopada 1946 r. "Rogolith" Fabryka Guzików Sp. z o.o. - Biała k/Bielska został przejęty na własność państwa.

Źródła
Książka Spis właścicieli kont czekowych w Pocztowej Kasie Oszczędności. Wyd. 9, Warszawa 1938 - patrz strona 348
Książka MONITOR POLSKI. Dziennik urzędowy RP. Warszawa, dnia 30 kwietnia 1948 r. - strona 21, pozycja 95


Siemiński Józef i Śniady Stefan, Fabryka guzików i klamer, Łódź ul. Piotrowska 218, w 1938 roku posiadali konto czekowe w Pocztowej Kasie Oszczędności o numerze 605 654.

Źródła
Książka Spis właścicieli kont czekowych w Pocztowej Kasie Oszczędności. Wyd. 9, Warszawa 1938 - patrz strona 45


Szeinweksler Dawid, Wyrób Guzików i klamer, Częstochowa, ul. Fabryczna 1/3, w 1938 roku posiadał konto czekowe w Pocztowej Kasie Oszczędności o numerze 66 519.

Źródła
Książka Spis właścicieli kont czekowych w Pocztowej Kasie Oszczędności. Wyd. 9, Warszawa 1938 - patrz strona 367


Walcher Tadeusz, Wytwórnia guzików nicianych, Myślenice, w 1938 roku właściciel posiadał konto czekowe w Pocztowej Kasie Oszczędności o numerze 406 779.

Źródła
Książka Spis właścicieli kont czekowych w Pocztowej Kasie Oszczędności. Wyd. 9, Warszawa 1938 - patrz strona 963


Warszawska Fabryka Guzików, spółka akcyjna, Warszawa ul. Radzymińska 7, w 1938 roku właściciel posiadał konto czekowe w Pocztowej Kasie Oszczędności o numerze 4 858.

Źródła
Książka Spis właścicieli kont czekowych w Pocztowej Kasie Oszczędności. Wyd. 9, Warszawa 1938 - patrz strona 287