wylosuj kolejny
Newsletter
podaj email:

 
buttonarium.eu - Strona Polskich Kolekcjonerów Guzików
8230 guzików 1552 właścicieli 766 sygnatur 684 wytwórców 200 komentarzy
pl
Wyszukiwarka
Informacje ogólne
Profile oraz rodzaje rantów guzików - próba klasyfikacji
średnica
Profile Ranty
Pokaż lub ukryj wybrane elementy rysunku awersu
Przeznaczenie

cała kolekcja

@Kolekcja guzików (360)

sygnatura: ! Brak danych;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska);
Polski guzik liberyjny - niewiadomej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Dryja, nad herbem widnieje szlachecka korona rangowa z...
sygnatura: DUTKIEWICZ;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska);
Polski guzik liberyjny - polskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Korczak, nad herbem widnieje dziewięciopałkowa korona hra...
sygnatura: KOPIEJKIN = КОПЬИКИНЪ;
kraj: Rosja Carska; średnica: 25.0 mm;
Rosyjski guzik liberyjny - rosyjskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia, ukoronowany rangową koroną szlachecką, herb rodziny Времевы (Wriemiewy) z d...
sygnatura: KOPIEJKIN = КОПЬИКИНЪ;
kraj: Rosja Carska;
Rosyjski guzik liberyjny - rosyjskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia, ukoronowany rangową koroną szlachecką, herb rodziny Времевы (Wriemiewy) z d...
sygnatura: ! Brak danych;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska);
Polski guzik liberyjny - polskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Puchała, nad herbem widnieje szlachecka korona rangowa z ...
sygnatura: ! Brak danych;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska); średnica: 32.0 mm;
Polski guzik liberyjny - polskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Korczak, nad herbem widnieje dziewięciopałkowa korona hra...
sygnatura: BUCH = БУХЪ;
kraj: Rosja Carska;
Rosyjski guzik liberyjny - rosyjskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia niezidentyfikowany herb.  Wikipedia.ru - Список дворянских родов, внесённых...
sygnatura: ! Brak danych;
kraj: b.d.;
Niezidentyfikowany guzik liberyjny - niewiadomej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia niezidentyfikowany, dwupolowy herb, powyżej herbu znajduje się he...
sygnatura: MUNCHHEIMER?;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska);
Polski guzik liberyjny - polskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Sas, nad herbem widnieje szlachecka korona rangowa z klej...
sygnatura: BUCH = БУХЪ;
kraj: Rosja Carska;
Rosyjski guzik liberyjny - rosyjskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia, ukoronowany rangową koroną szlachecką, niezidentyfikowany herb.  Wikipedia...
sygnatura: ! Brak danych;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska);
Polski guzik liberyjny - niewiadomej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Grzymała, nad herbem widnieje szlachecka korona rangow...
sygnatura: ! Bez sygnatur wytwórcy;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska); średnica: 26.0 mm;
Polski guzik liberyjny - polskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Topór, powyżej herbu znajduje się szlachecka korona rango...
btrm001164 (25.00 zł)
sygnatura: ! Bez sygnatur wytwórcy;
kraj: b.d.; średnica: 19.6 mm;
Niezidentyfikowany guzik liberyjny - niewiadomej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia niezidentyfikowany, wielopolowy herb szlachecki z trzymaczami w p...
sygnatura: S. PETERSBURG;
kraj: Rosja Carska; średnica: 22.0 mm;
Rosyjski guzik liberyjny - rosyjskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia niezidentyfikowany herb szlachecki z dwoma, poziomymi polami. Górne pole prz...
sygnatura: TW;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska); średnica: 19.5 mm;
Polski guzik liberyjny - austriackiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Pilawa, powyżej herbu znajduje się dziewięciopałkowa ...
sygnatura: BUCH = БУХЪ;
kraj: Rosja Carska; średnica: 30.5 mm;
Rosyjski guzik liberyjny - rosyjskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia, ukoronowany rangową koroną szlachecką, herb rodziny Времевы (Wriemiewy) z d...
sygnatura: MUNCHHEIMER?;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska);
Polski guzik liberyjny - polskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Larysza, powyżej herbu znajduje się szlachecka korona ran...
sygnatura: MUNCHHEIMER?;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska); średnica: 33.0 mm;
Polski guzik liberyjny - polskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Prus (odwrócony), powyżej herbu znajduje się szlachecka k...
sygnatura: BENEDICT;
kraj: Prusy; średnica: 26.0 mm;
Pruski (pomorski) guzik liberyjny - niemieckiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia herb szlachecki, pomorskiej rodziny von Kameke, powyżej herbu umie...
sygnatura: NEUSILBER;
kraj: b.d.; średnica: 25.0 mm;
Niezidentyfikowany guzik liberyjny - niemieckiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia niezidentyfikowany, czteropolowy herb z trzymaczami w postaci dwó...
sygnatura: MUNCHHEIMER?;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska);
Polski guzik liberyjny - polskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Leszczyc, nad herbem widnieje szlachecka korona rangowa z...
sygnatura: MUNCHHEIMER?;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska);
Polski guzik liberyjny - polskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Korczak, nad herbem widnieje szlachecka korona rangowa z ...
sygnatura: ! Brak danych;
kraj: Prusy; średnica: 27.0 mm;
Pruski (śląski) guzik liberyjny - niewiadomej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia śląski herb szlachecki rodziny von Reichenbach, powyżej herbu znajdu...
sygnatura: BUCH = БУХЪ;
kraj: Rosja Carska;
Rosyjski guzik liberyjny - rosyjskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia, ukoronowany rangową koroną szlachecką, niezidentyfikowany herb z trzymaczam...
sygnatura: MUNCHHEIMER?;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska);
Polski guzik liberyjny - polskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Jastrzębiec, powyżej herbu znajduje się szlachecka korona...
sygnatura: MUNCHHEIMER?;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska);
Polski guzik liberyjny - polskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Korczak, nad herbem widnieje szlachecka korona rangowa z ...
sygnatura: BIERTUMPFEL;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska); średnica: 27.0 mm;
Polski guzik liberyjny - niewiadomej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Drużyna, powyżej herbu znajduje się książęca korona ra...
sygnatura: MUNCHHEIMER?;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska);
Polski guzik liberyjny - polskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Junosza, powyżej herbu znajduje się szlachecka korona ran...
sygnatura: ! Brak danych;
kraj: Holandia;
Holenderski guzik liberyjny - niewiadomej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia holenderski herb szlachecki rodziny van der Noot z trzymaczami w postaci...
sygnatura: ! Bez sygnatur wytwórcy;
kraj: Cesarstwo Niemieckie; średnica: 28.0 mm;
Niemiecki guzik liberyjny - niewiadomej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia niemiecki herb szlachecki rodziny von-Humbert, powyżej herbu znajduje się ...
sygnatura: ! Sygnatury nieczytelne;
kraj: b.d.; średnica: 24.0 mm;
Niezidentyfikowany guzik liberyjny - niewiadomej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia niezidentyfikowany herb szlachecki (herb nieczytelny z powodu wyt...
sygnatura: BUCH = БУХЪ;
kraj: Rosja Carska; średnica: 27.0 mm;
Rosyjski guzik liberyjny - rosyjskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia, ukoronowany rangową koroną szlachecką, herb rodziny Вонлярлярские (Wonliarl...
sygnatura: ! Brak danych;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska);
Polski guzik liberyjny - polskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia herb Trąby hrabiów Radziwiłłów, nadany im przez władcę Cesarstwa Rzymskiego Ferd...
sygnatura: ! Sygnatury nieczytelne;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska);
Polski guzik liberyjny - niewiadomej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Pierzchała, nad herbem widnieje dziewięciopałkowa koro...
sygnatura: MUNCHHEIMER?;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska);
Polski guzik liberyjny - polskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia Wielki herb rodziny Sapiehów, czyli magnackiego rodu książęcego herbu Lis (odmie...
sygnatura: BIERTUMPFEL;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska);
Polski guzik liberyjny - polskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Bończa, nad herbem widnieje szlachecka korona rangowa z k...
sygnatura: MUNCHHEIMER?;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska);
Polski guzik liberyjny - polskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Bończa, nad herbem widnieje szlachecka korona rangowa z k...
sygnatura: KOPIEJKIN = КОПЬИКИНЪ;
kraj: Rosja Carska; średnica: 25.0 mm;
Rosyjski guzik liberyjny - rosyjskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia, ukoronowany rangową koroną szlachecką, herb rodziny Времевы (Wriemiewy) z d...
sygnatura: TW;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska); średnica: 25.0 mm;
Polski guzik liberyjny - austriackiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Drużyna, powyżej herbu znajduje się książęca korona r...
sygnatura: MUNCHHEIMER?;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska);
Polski guzik liberyjny - polskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Chomąto, nad herbem widnieje szlachecka korona rangowa be...
sygnatura: DUTKIEWICZ;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska);
Polski guzik liberyjny - polskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Jastrzębiec, powyżej herbu znajduje się szlachecka korona...
sygnatura: BIERTUMPFEL;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska);
Polski guzik liberyjny - polskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Juńczyk, nad herbem widnieje hełm rycerski w szlacheckiej...
sygnatura: ! Bez sygnatur wytwórcy;
kraj: Rosja Carska;
Rosyjski guzik liberyjny - niewiadomej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia rosyjski herb szlachecki rodu Biezobrazowych (Безобразовы), powyżej herbu z...
sygnatura: MUNCHHEIMER?;
kraj: Polska; okres: Księstwo Warszawskie (Polska);
Polski guzik liberyjny - polskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia Wielki herb rodziny Sapiehów, czyli magnackiego rodu książęcego herbu Lis (odmie...
sygnatura: WARRANTED;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska); średnica: 20.0 mm;
Polski guzik liberyjny - brytyjskiej(?) produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Łodzia umieszczony na tle gronostajowego płaszcza z...
sygnatura: MUNCHHEIMER?;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska);
Polski guzik liberyjny - polskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Bończa, nad herbem widnieje szlachecka korona rangowa z k...
sygnatura: OSANG;
kraj: Prusy;
Pruski (śląski) guzik liberyjny - niemieckiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia herb szlachecki śląskiej rodziny książęcej zu Stolberg Wernigerode, ...
sygnatura: ! Bez sygnatur wytwórcy;
kraj: Prusy;
Pruski (śląski) guzik liberyjny - niewiadomej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia herb śląskiej rodziny von Heydebrand, powyżej herbu umieszczono baro...
sygnatura: ! Brak danych;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska); średnica: 30.0 mm;
Polski guzik liberyjny - niewiadomej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Ostoja, nad herbem widnieje hełm rycerski w szlachecki...
sygnatura: ! Sygnatury nieczytelne;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska); średnica: 17.0 mm;
Polski guzik liberyjny - niewiadomej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Gozdawa, nad herbem widnieje siedmiopałkowa korona ran...


Link do powyższego wyniku wyszukiwania