wylosuj kolejny
Newsletter
podaj email:

 
buttonarium.eu - Strona Polskich Kolekcjonerów Guzików
8230 guzików 1552 właścicieli 766 sygnatur 684 wytwórców 200 komentarzy
pl
Wyszukiwarka
Informacje ogólne
Profile oraz rodzaje rantów guzików - próba klasyfikacji
średnica
Profile Ranty
Pokaż lub ukryj wybrane elementy rysunku awersu
Przeznaczenie

cała kolekcja

@Kolekcja guzików (360)

sygnatura: ! Brak danych;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska);
Polski (śląski) guzik liberyjny - niewiadomej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Korzbok, powyżej herbu znajduje się siedmiopa...
sygnatura: BENEDICT;
kraj: Prusy; średnica: 29.0 mm;
Pruski(?) guzik liberyjny - niemieckiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia niezidentyfikowany, pruski(?) herb szlachecki, powyżej herbu umieszczono u...
sygnatura: ! Bez sygnatur wytwórcy;
kraj: b.d.; średnica: 14.0 mm;
Niezidentyfikowany guzik liberyjny - niewiadomej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia niezidentyfikowany herb z trzymaczami w postaci ptaka (strona zac...
sygnatura: BUCH = БУХЪ;
kraj: Rosja Carska;
Rosyjski guzik liberyjny - rosyjskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia herb rodziny Барышниковы (Barysznikowy).  Wikipedia.ru - Барышниковы Wikipe...
sygnatura: ! Brak danych;
kraj: b.d.;
Niezidentyfikowany guzik liberyjny - niewiadomej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia niezidentyfikowany herb szlachecki w postaci skośnie ułożonych ko...
sygnatura: ! Brak danych;
kraj: b.d.; średnica: 25.0 mm;
Niezidentyfikowany guzik liberyjny - niewiadomej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia niezidentyfikowany herb szlachecki w postaci dwóch, skrzyżowanych...
sygnatura: BIERTUMPFEL;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska); średnica: 27.0 mm;
Polski guzik liberyjny - polskiej produkcji (herb na tarczy herbowej, wersja małżeńska) Awers przedstawia dwa herby Pierzchała i Bończa połączone dziewięciopałkową koro...
sygnatura: MUNCHHEIMER?;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska); średnica: 26.0 mm;
Polski guzik liberyjny - polskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia herb Kotwica, powyżej herbu znajduje się dziewięciopałkowa korona rangowa bez kl...
sygnatura: JEDICKE;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska); średnica: 28.0 mm;
Polski(?) guzik liberyjny - polskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia niezidentyfikowany, polski(?) herb szlachecki (stojąca postać trzymająca miec...
sygnatura: ! Brak danych;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska);
Polski guzik liberyjny - polskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Bończa, nad herbem widnieje dziewięciopałkowa korona rang...
sygnatura: BIERTUMPFEL;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska); średnica: 25.0 mm;
Polski guzik liberyjny - polskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki książąt Jabłonowskich - Prus III (wersja dwupolowa), powy...
sygnatura: ! Sygnatury nieczytelne;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska); średnica: 23.0 mm;
Polski guzik liberyjny - niewiadomej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Pilawa, powyżej herbu znajduje się dziewięciopałkowa k...
sygnatura: ! Sygnatury nieczytelne;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska); średnica: 25.0 mm;
Polski guzik liberyjny - niewiadomej produkcji (herb na tarczy herbowej, wersja małżeńska) Awers przedstawia dwa herby Ślepowron i Nowina połączone dziewięciopałkową ko...
sygnatura: MUNCHHEIMER?;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska);
Polski guzik liberyjny - polskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Wieże, powyżej herbu guzik jest skorodowany, na obrzeżu g...
sygnatura: BELLAIR;
kraj: Prusy; średnica: 25.0 mm;
Pruski guzik liberyjny - niemieckiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia przedstawia herb baronów von Unruhe - Bomst (herb jest pięciopolowy, w polach...
sygnatura: ! Bez sygnatur wytwórcy;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska); średnica: 27.0 mm;
Polski guzik liberyjny - niewiadomej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Jelita, nad herbem widnieje szlachecka korona rangowa ...
sygnatura: MUNCHHEIMER?;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska); średnica: 25.0 mm;
Polski guzik liberyjny - polskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia herb Świnka, powyżej herbu znajduje się szlachecka korona rangowa z klejnotem w ...
sygnatura: MUNCHHEIMER?;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska); średnica: 24.5 mm;
Polski guzik liberyjny - polskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Rawicz, nad herbem widnieje dziewięciopałkowa korona rang...
sygnatura: BIERTUMPFEL;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska);
Polski guzik liberyjny - polskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki hrabiów Krasińskich herbu Ślepowron, powyżej herbu znajdu...
sygnatura: ***;
kraj: Polska; okres: II Rzeczpospolita (Polska);
Polski guzik liberyjny - niemieckiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia herb Trąby hrabiów Radziwiłłów, nadany im przez władcę Cesarstwa Rzymskiego F...
sygnatura: ***;
kraj: Polska; okres: II Rzeczpospolita (Polska);
Polski guzik liberyjny - niemieckiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia herb Trąby hrabiów Radziwiłłów, nadany im przez władcę Cesarstwa Rzymskiego F...
sygnatura: ! Bez sygnatur wytwórcy;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska);
Polski guzik liberyjny - niewiadomej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Bończa, dookoła herbu umieszczono napis: FRIEDE HERR (...
sygnatura: BIERTUMPFEL;
kraj: Polska; okres: II Rzeczpospolita (Polska); średnica: 27.0 mm;
Polski guzik liberyjny - polskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Janina, nad herbem widnieje dziewięciopałkowa korona rang...
sygnatura: ! Bez sygnatur wytwórcy;
kraj: b.d.;
Niezidentyfikowany guzik liberyjny - niewiadomej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia niezidentyfikowany herb z trzymaczami w postaci ptaka (strona zac...
sygnatura: ! Bez sygnatur wytwórcy;
kraj: b.d.;
Niezidentyfikowany guzik liberyjny - niewiadomej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia niezidentyfikowany herb z trzymaczami w postaci ptaka (strona zac...
sygnatura: ! Bez sygnatur wytwórcy;
kraj: Cesarstwo Niemieckie; średnica: 36.0 mm;
Niemiecki guzik liberyjny - niewiadomej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia niemiecki herb szlachecki rodziny von Landsberg, powyżej herbu znajduje si...
sygnatura: BIERTUMPFEL;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska);
Polski guzik liberyjny - polskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Junosza, powyżej herbu znajduje się dziewięciopałkowa kor...
sygnatura: ! Brak danych;
kraj: Cesarstwo Niemieckie;
Niemiecki(?) guzik liberyjny - niewiadomej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia niemiecki(?) herb szlachecki umieszczony na tle skrzyżowanych armat(?) ...
sygnatura: ! Bez sygnatur wytwórcy;
kraj: b.d.; średnica: 16.0 mm;
Niezidentyfikowany guzik liberyjny - niewiadomej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia niezidentyfikowany herb szlachecki (dwa kwiaty i cztery psy? lub ...
sygnatura: MUNCHHEIMER?;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska);
Polski guzik liberyjny - polskiej produkcji (herb na tarczy herbowej, wersja małżeńska) Awers przedstawia herb małżeński składający się z dwóch herbów: herbu Ciołek uko...
sygnatura: MUNCHHEIMER?;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska); średnica: 24.0 mm;
Polski guzik liberyjny - polskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Dołęga, powyżej herbu znajduje się szlachecka korona rang...
sygnatura: ! Bez sygnatur wytwórcy;
kraj: Rosja Carska; średnica: 28.0 mm;
Rosyjski guzik liberyjny - rosyjskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia, ukoronowany rangową koroną szlachecką, herb rodziny Времевы (Wriemiewy) z d...
sygnatura: ! Bez sygnatur wytwórcy;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska); średnica: 25.8 mm;
Polski guzik liberyjny - polskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Grabie nad którym umieszczono pięciopałkową koronę otwart...
sygnatura: MUNCHHEIMER?;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska); średnica: 25.0 mm;
Polski guzik liberyjny - polskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Rawicz, nad herbem widnieje szlachecka korona rangowa z k...
sygnatura: MUNCHHEIMER?;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska); średnica: 28.0 mm;
Polski guzik liberyjny - polskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki hrabiów Krasińskich herbu Ślepowron, powyżej herbu znajdu...
sygnatura: MUNCHHEIMER?;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska);
Polski guzik liberyjny - polskiej produkcji (herb na tarczy herbowej, wersja małżeńska) Awers przedstawia herb małżeński składający się z dwóch herbów: herbu Nowina uko...
sygnatura: ! Sygnatury nieczytelne;
kraj: b.d.; średnica: 22.0 mm;
Niezidentyfikowany guzik liberyjny - niewiadomej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia niezidentyfikowany herb, powyżej herbu znajduje się dziewięciopał...
sygnatura: BEST QUALITY;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska); średnica: 16.0 mm;
Polski guzik liberyjny - brytyjskiej(?) produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Pilawa, powyżej herbu znajduje się dziewięciopałkow...
sygnatura: MUNCHHEIMER?;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska);
Polski guzik liberyjny - polskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Denhoff, nad herbem widnieje dziewięciopałkowa korona hra...
sygnatura: ! Brak danych;
kraj: b.d.; średnica: 28.0 mm;
Niezidentyfikowany guzik liberyjny - niewiadomej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia niezidentyfikowany, dwupolowy herb szlachecki w postaci gałązki z...
sygnatura: ! Bez sygnatur wytwórcy;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska); średnica: 28.0 mm;
Polski guzik liberyjny - niewiadomej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki hrabiów Krasińskich herbu Ślepowron, powyżej herbu zna...
sygnatura: ! Sygnatury nieczytelne;
kraj: Rosja Carska;
Rosyjski guzik liberyjny - rosyjskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia, ukoronowany rangową koroną szlachecką, herb rodziny Времевы (Wriemiewy) z d...
sygnatura: BUCH = БУХЪ;
kraj: Rosja Carska;
Rosyjski guzik liberyjny - rosyjskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia, ukoronowany koroną książęcą, herb rodziny Барятинские (Bariatunskije) umies...
sygnatura: BIERTUMPFEL;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska); średnica: 28.0 mm;
Polski guzik liberyjny - polskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Szreniawa, nad herbem widnieje korona rangowa - szlacheck...
sygnatura: MUNCHHEIMER?;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska);
Polski guzik liberyjny - austriackiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Ślepowron, nad herbem widnieje hełm rycerski w koroni...
sygnatura: ! Brak danych;
kraj: Cesarstwo Niemieckie;
Niemiecki guzik liberyjny - niewiadomej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia niemiecki herb szlachecki rodu Oldenburg - linia: Schleswig-Holstein-Gotto...
sygnatura: SCHNEIDER;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska);
Polski guzik liberyjny - austriackiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Chocimirski (potrójne grabie), nad herbem widnieje ko...
sygnatura: BIERTUMPFEL;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska);
Polski guzik liberyjny - polskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Trąby, nad herbem widnieje szlachecka korona rangowa z kl...
sygnatura: ! Sygnatury nieczytelne;
kraj: Prusy; średnica: 25.0 mm;
Pruski guzik liberyjny - niemieckiej(?) produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia herb rodziny von Löbbecke, powyżej herbu znajduje się hełm rycerski w koro...
sygnatura: MUNCHHEIMER?;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska);
Polski guzik liberyjny - austriackiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia herb Lubicz, powyżej herbu znajduje się dziewięciopałkowa korona rangowa z k...


Link do powyższego wyniku wyszukiwania