knefle_cardamon
wylosuj kolejny
Newsletter
podaj email:

 
buttonarium.eu - Strona Polskich Kolekcjonerów Guzików
8200 guzików 1543 właścicieli 764 sygnatur 682 wytwórców 769 komentarzy
pl
Komentarze użytkowników (769)
2016-08-10, Rogalita
Komentarz do guzika btrm002170
Guzik liberyjny zapewne hr. Zamoyskich lub hr. Romerow lub hr. Bielskich.  /te ostatnie dwa rody posiadały dobra w Galicji, nie w Królestwie Polskim/Kongresowce
2016-08-10, Rogalita
Komentarz do guzika btrm002973
Guzik liberyjny hr. Ankwiczow?
2016-08-10, Rogalita
Komentarz do guzika btrm003295
Guzik liberyjny hr. Jordan Rozwadowskich?(
2016-08-10, Rogalita
Komentarz do guzika btrm004592
Moze guzik liberyjny hr. Suchodolskich? Chyba nie było innej rodziny hrabiowskiej pieczętującej sie herbem Janina.
2016-08-09, Rogalita
Komentarz do guzika btrm007392
Tarcza barokowa, nawiązująca do formatów tarcz z herbarzy Okolskiego czy Niesieckiego. Korona rangowa szlachecka. Guzik może być nawet z XVIII wieku.
2016-08-09, Rogalita
Komentarz do guzika btrm007400
Herb Oksza hr. Reyow? Uzurpacja jest plaszcz gronostajowy, ktory tej rodzinie nie przysługuje. Względnie moze to byc takze herb Topor hr. Ossolińskich. Umieszczenie podwójne takiej samej korony rangowej jest nieprawidłowe heraldycznie. Te rodziny nie występowały w Wlk. Ks. Poznańskim
2016-08-07, Rogalita
Komentarz do guzika btrm002446
Korona baronowska  /freiherr/, nie hrabiowska
2016-08-07, Rogalita
Komentarz do guzika btrm002443
Przykład brytyjskiego "badges"
2016-08-07, Rogalita
Komentarz do guzika btrm006026
Guzik liberii służby hr. Lubicz-Orlowskich z Malejowiec i Jarmoliniec  /Podole/. Obecnie ta rodzina o polskich korzeniach zamieszkuje Argentynę i Francje
2016-08-07, Rogalita
Komentarz do guzika btrm007318
Larysza to inny herb niz Strzemie
2016-08-07, Rogalita
Komentarz do guzika btrm007881
Korona markiza, nie szlachecka. Francuska korona przysługująca markizow, jest łudząco podobna do szlacheckiej korony polskiej
2016-08-07, adam
Komentarz do guzika btrm007276
identyczny w Gliwicach
2016-08-07, Rogalita
Komentarz do guzika btrm003152
Głowa wołu nie musi wskazywać na Mołdawię, to częsty motyw heraldyczny w całej Europie
2016-08-07, Rogalita
Komentarz do guzika btrm004903
Przykład częstej uzurpacji tytułu hrabiowskiego. Skorupkowie nie byli hrabiami. Przerebscy byli, ale czy Józefa Przerebska była z linii hrabiowskiej? Po zonie tytułu sie nie dziedziczy, chyba ze dekret królewski pozwala na przeniesie tytułu na męża. Niezmiernie rzadko zdarzały sie takie przypadki. Na pewno tez nie w przypadku Skorupki.
2016-08-07, Rogalita
Komentarz do guzika btrm005151
W złożonym herbie Bruhlow występuje Jastrzębiec, ktory dodano do starego herbu rodowego, by podkreślić mityczne pochodzenie Bruhlow od Brylewskich h. Jastrzebiec. Wszystko po to by Bruhlowie otrzymać mogli polski indygenat.
2016-08-07, Rogalita
Komentarz do guzika btrm005640
Korona szlachecka a nie baronowska  /freiherr/......
2016-08-07, Rogalita
Komentarz do guzika btrm005735
Guzik hr. Potulickich zapewne
2016-08-07, Rogalita
Komentarz do guzika btrm006514
Herb jest pod mitrą książęca, zatem należał do głowy rodu Henckel von Donnersmarck, któremu przysługiwał pruski tytuł książęcy. Młodsi bracia używali tytułu hrabiowskiego
2016-08-07, Rogalita
Komentarz do guzika btrm006939
Guzik hr. Potockich
2016-08-07, Rogalita
Komentarz do guzika btrm007004
Rudnik nad Sanem był majątkiem Hr. Tarnowskich od końca XIX wieku, a przedtem Hr. von Hompesch. Tarnowscy urządzali słynne polowania w których udział brali kilkakrotnie członkowie austriackiego domu cesarskiego. Było zatem więcej okazji by guzik z herbem cesarskim został zgubiony.