knefle_cardamon
wylosuj kolejny
Newsletter
podaj email:

 
buttonarium.eu - Strona Polskich Kolekcjonerów Guzików
8000 guzików 1543 właścicieli 755 sygnatur 696 wytwórców 803 komentarzy
pl
Komentarze użytkowników (803)
2010-01-13, rwb
Komentarz do guzika btrm000191
Skrót WM pochodzi od Województwa Mazowieckiego. W XIX wieku mieszkańców ziem w dorzeczu środkowej Wisły, Narwi i dolnego Bugu nazywano MAZURAMI. Dlatego na orłach z Powstania Listopadowego można znaleźć napis MAZURY 2, który dotyczy jednostek z Mazowsza.
Dodatkowe skróty:
WL to Województwo Lubelskie
WP to Województwo Płockie
WK to Województwo Kaliskie
2010-01-06, rwb
Komentarz do guzika btrm000553
jezero chciał napisać: Modny (guzik - rwb) - druga połowa XVIII stulecia  :)
2010-01-06, rwb
Komentarz do guzika btrm000552
jezero chciał napisać: Członek NSDAP  :)
2010-01-06, rwb
Komentarz do guzika btrm000374
jezero chciał napisać: Modny (guzik - rwb) XIX-XX stulecie  :)
2010-01-06, rwb
Komentarz do guzika btrm000373
jezero chciał napisać: Modny (guzik - rwb), druga połowa XVIII stulecia  :)
2010-01-06, rwb
Komentarz do guzika btrm000311
jezero chciał napisać: Nie pruska ale Cesarska Niemiecka (marynarka wojenna - rwb)  :)
2010-01-06, rwb
Komentarz do guzika btrm000291
jezero chciał napisać: Niemiecki I WŚ  :)
2010-01-06, rwb
Komentarz do guzika btrm000283
jezero chciał napisać: Guzik ołowiany z XV stulecia  :)
2010-01-06, rwb
Komentarz do guzika btrm000269
jezero chciał napisać: Guzik liberyjny Ferdynanda V (1835-1848) Wiedeń  :)
2010-01-06, rwb
Komentarz do guzika btrm000214
jezero chciał napisać: Armia Republiki Czechosłowackiej (1930-1953  :)
2010-01-06, rwb
Komentarz do guzika btrm000208
jezero chciał napisać: Angielski klub jachtowy  :)
2010-01-06, rwb
Komentarz do guzika btrm000199
jezero chciał napisać: XVII stulecie  :)
2010-01-06, rwb
Komentarz do guzika btrm000180
jezero chciał napisać: Modny guzik z lat 30-tych XX stulecia  :)
2010-01-06, rwb
Komentarz do guzika btrm000147
jezero chciał napisać: I WŚ  :)
2010-01-06, rwb
Komentarz do guzika btrm000142
jezero chciał napisać: Guzik cerkiewny z drugiej połowy XVIII stulecia  :)
2010-01-06, rwb
Komentarz do guzika btrm000135
jezero chciał napisać: Modny guzik z XVIII stulecia  :)
2010-01-06, rwb
Komentarz do guzika btrm000119
jezero chciał napisać: Szkoła jeździecka w Wiedniu (XIX wiek)  :)
2010-01-06, jezero
Komentarz do guzika btrm000553
Módní - druhá polovina 18 století.
2010-01-06, jezero
Komentarz do guzika btrm000552
Člen NSDAP.
2010-01-06, jezero
Komentarz do guzika btrm000374
Módní 19-20 století.